Disclaimer

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de makelaar, de op deze site getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te 'reverse engineeren', te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is slechts toegestaan om een hyperlink aan te brengen, indien daartoe voorafgaand door de makelaar schriftelijke toestemming is verleend.

Bovendien:
De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment worden gewijzigd.
Gegadigden/kopers hebben een zelfstandige onderzoeksplicht; het raadplegen van de in deze site opgenomen informatie kan daar onderdeel van uitmaken. Het inschakelen van een (NVM) makelaar of andere deskundige wordt van harte aanbevolen. Veluwezoom Makelaars pretendeert niet volledig te zijn in zijn mededelingsplicht. Onze website is met zorg gebouwd en samengesteld. Er is gebruik gemaakt van informatie uit bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan echter niet worden ingestaan.

Wij willen u er daarom nadrukkelijk op wijzen dat aan de inhoud op geen enkele wijze rechten kunnen worden ontleend of aanspraken kunnen  worden gemaakt.

Veluwezoom Makelaars hanteert de algemene voorwaarden van de NVM. U kunt deze op de site van de NVM (http://www.nvm.nl) bekijken en downloaden.