Uw aanslag OZB.

Iedereen in Nederland met onroerend goed in eigendom krijgt elk jaar rond eind februari de aanslag onroerende zaken in de brievenbus. Uw gemeente geeft hierin aan wat de door hen getaxeerde waarde, de zogenaamde WOZ waarde is en het bedrag dat u gaat betalen aan uw gemeente. WOZ betekent Waardering Onroerende Zaken.
De door de gemeente vastgestelde waarde is de basis van steeds meer belastingheffingen zoals het eigenwoningforfait voor uw inkomstenbelasting, de waterschapsheffing, milieubelastingen, afschrijvingen op onroerend goed voor ondernemers en erfbelastingen.

Erfbelasting.

Indien u onroerend goed erft, wordt de WOZ waarde als uitgangspunt genomen voor de afdracht aan de belastingdienst.
Vooral in deze situatie is het van groot belang dat de gemeente de waarde juist heeft vastgesteld omdat u al gauw (tien)duizenden euro's aan erfbelasting kunt besparen. Boven een waarde van € 118.254,- (2013) betaalt een partner of kind 20% erfbelasting ! Van iedere € 10.000,- te hoog vastgestelde WOZ waarde betaalt u zodoende € 2000,- te veel aan de fiscus.
Het bepalen van de juiste waarde en het op tijd bezwaar maken tegen de aanslag OZB is dan ook erg belangrijk voor u.

Neem actie!

Indien u van mening bent dat uw woning, of bedrijfspand, een te hoge WOZ waarde heeft gekregen, neemt u dan even contact op met Ruud van Workum van Veluwezoom Makelaars.
Na een eerste telefonisch gesprek wordt uw onroerend goed bezocht en wordt globaal bekeken of bezwaar maken zinvol is.
Wij zorgen in dat geval voor een goed onderbouwd bezwaarschrift en een taxatierapport dat aantoont dat de waardering van de gemeente niet juist is.

Hoeveel kost u dat?

Onze service kost u in principe helemaal niets. Bij uw bezwaarschrift verzoeken wij om een wettelijke kostenvergoeding. In het geval uw bezwaar gegrond wordt verklaard dan brengen wij u kosten in rekening die u vergoed krijgt uit de door de gemeente aan u te betalen kostenvergoeding. Wordt uw bezwaarschrift ongegrond verklaart, dan betaalt u helemaal niets.
Op deze wijze krijgt u de juiste waardebepaling gratis.

Interesse?

Belt u ons vrijblijvend op 026-8450314 of vult u het contactformulier in. Vermeld hierin dan alvast een aantal gegevens over uw woning zoals de huidige WOZ waarde en waarom u denkt dat deze niet correct is. Wij bellen u dan spoedig terug.